alışmış kursak bulamacını ister ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kişi, yararlanmaya alıştığı şeyden yoksun kalmak istemez` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lış-mış kur-sak bu-la-ma-cı-nı is-ter