alışkanlıktan veya alışkanlığından kopamamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

belli bir huydan vazgeçememek, alışıklığı bırakamamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-lış-kan-lık-tan ve-ya alış-kan-lı-ğın-dan ko-pa-ma-mak