alçaltabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alçaltma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Alçaltmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-çal-ta-bil-mek