ne demek?

Alçak duruma gelmek, yüksekten aşağı doğru inmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Rüzgâr gece beyaza boyanmış konduların üstüne doğru alçaldı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-çal-mak


Onurunu yitirecek kadar bayağılaşmak

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Hemşiremden esirgediğiniz şeyi ben kabul edecek kadar alçalmadım."

Ses, gürültü vb. azalmak, kısık duruma gelmek