alçak uçan yüce konar yüce konan alçak uçar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`alçak gönüllü olan toplum içinde saygı görür ve yücelir, kendisini herkesten üstün gören sevilmez ve toplum içinde iyi bir yer edinemez` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-çak u-çan yüce ko-nar yüce ko-nan al-çak uçar