alçılayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alçılama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Alçılama becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-çı-la-ya-bil-mek