ne demek?

Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat; jips

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim mineraloji

Hecelenişi / Hecelemesi;

alçı taşı