ne demek?

► etkinleştirmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-tif-leş-tir-mek