ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► etkinleşebilmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-tif-le-şe-bil-mek