aktif taşıma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir maddenin hücre zarından hücre içine veya dışına enerji harcanarak taşınması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,biyoloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-tif ta-şı-ma