aktif fiil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Etken. "(Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-tif fi-il