aktarma yapmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir taşıttan ötekine geçmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bütçede bir bölümden başka bir bölüme ödenek geçirmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-tar-ma yap-mak