aktariye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aktarın sattığı şeyler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaṭṭāriyye


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-ta-ri-ye