ne demek?

Aktarılma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Kredilerin pek azı ulaştırma -demir yolu ve liman inşaatı-, eğitim, mülki ve adli işler gibi verimli alanlara aktarılabildi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-ta-rı-la-bil-mek