ne demek?

Aktarılıvermek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-ta-rı-lı-ver-me