aktüalizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Edimselcilik. "(Geçmiş jeolojik olayların bugünkülere bakarak açıklanabileceğini ileri süren öğreti)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

kelimesinin kökeni; Fransızca actualisme

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kuvveden fiile geçmiş olan hâl

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-tü-alizm