ne demek?

► edimselcilik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim felsefe

Kökeni;

"Fransızca actualisme"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-tü-ali-zm

Kuvveden fiile geçmiş olan hâl