aktöreci ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ahlakçı. "(Her şeyi ahlak açısından değerlendiren, törelci, moralist.)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-tö-re-ci