aksona ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Vurgun hastalığına karşı uygulanan emniyet durakları

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

kelimesinin kökeni; Rumca aksona


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-so-na