aksiseda ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yankı. "(Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaks + ṣadā


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-si-se-da