ne demek?

güçlük çıkarmak, uyuşmaya yanaşmamak

Kullanımı;

"Baban aksilik ederse bize muavenet et ki fenalık yapmayalım."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-si-lik et-mek

inatçılık etmek

ters davranmak

huysuzluk etmek