aksilik etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

güçlük çıkarmak, uyuşmaya yanaşmamak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

inatçılık etmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

ters davranmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

huysuzluk etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-si-lik et-mek