ne demek?

İnatçılık etmek; aksilenmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesiz mecazFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-si-leş-mek


Hırçın duruma gelmek; aksilenmek

Kullanımı;

"Öfkelenince büsbütün kekemeleşir, aksileşirdi."

Olumlu ve uysal davranışları terk ederek huysuzluk etmek