aksileşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Huysuzlanmak, huysuzluk etmek, ters davranmak, inatçılık etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-si-leş-mek