aksi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Uygun olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İnatçı, hırçın, huysuz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "aksi aksi" "aksi hâlde" "aksi takdirde"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-si