aksettirilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aksetmesi sağlanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaks + Türkçe ettirilmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-set-ti-ril-mek