aksedebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aksetme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaks + Türkçe edebilmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-se-de-bil-mek