akse ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hastalık nöbeti, kriz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca accès

İlişkili birleşik kelimeler; "kalp aksesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-se