aksatabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aksatma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Okul takımında oynarsa derslerini aksatabilir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aksatmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-sa-ta-bil-mek