aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`eksik aletle sağlıklı iş yapılmaz` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-sak e-şek-le yük-sek dağa çı-kıl-maz