ne demek?

Aksayan, hafifçe topallayan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Sen aksak olduğundan, kaçıp kurtulamam, su beni toparlayıp alır diye korkmuşsundur."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-sak


İyi gitmeyen, iyi işlemeyen

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"İşte bu pencereden de baktığımızda bu süreçteki romancılarımızın birçoğunda eksik, aksak olanın ne olduğunun altını rahatlıkla çizebiliriz…"

Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize

Tipi / Türü;

isim edebiyat

Türk müziğinde kıvrak bir usul

Tipi / Türü;

isim müzik