aksak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aksayan, hafifçe topallayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İyi gitmeyen, iyi işlemeyen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, edebiyat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Türk müziğinde kıvrak bir usul

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

İlişkili birleşik kelimeler; "ağır aksak" "yürük aksak" "raks aksağı" "Türk aksağı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-sak