aksırıklı tıksırıklı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hastalıklı olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-sı-rık-lı tık-sı-rık-lı