akrofobi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yükseklik korkusu. "(Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ruh bilimi"

kelimesinin kökeni; İngilizce acrophobia


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-ro-fo-bi
akrofobi