akortsuzluk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ses düzensizliği veya ayarsızlığı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Radyoda gerçek ayar frekansı ile doğru değeri arasındaki sapma

Özelliği / Tipi / Türü; "teknik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kort-suz-luk