akortsuzlaştırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ses düzensizliği veya ayarsızlığı meydana getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Radyoda bir ayar frekansında sapma meydana getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "teknik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kort-suz-laş-tır-mak