ne demek?

Ses düzensizliği veya ayarsızlığı meydana getirmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

akort-suz-laş-tır-mak


Radyoda bir ayar frekansında sapma meydana getirmek

Tipi / Türü;

teknik