ne demek?

Boğan otunun kökünden çıkarılan ve hekimlikte kullanılan zehirli bir madde

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim kimya

Kökeni;

"Fransızca aconitine"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ako-ni-tin

Köken (Etimoloji) bilgisi: