akonitin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boğan otundan çıkarılan ve hekimlikte kullanılan zehirli bir madde

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca aconitine


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ko-ni-tin