ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir yere akmayan durgun su

Tipi / Türü;

isim coğrafya

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-maz