akma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Akmak işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Eğimli arazide suyun akması kolay oluyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Reçine, çam sakızı, akındırık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "akma hançer" "akma sınırı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-ma