ne demek?

Suçsuz veya borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize çıkarmak; tebriye etmek, ibra etmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-i hukukFiil

Kullanımı;

"Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-la-mak