aklama belgesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-la-ma bel-ge-si