akla yakın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği nitelikte olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-la ya-kın