ne demek?

bir işi başarıncaya değin çok sıkıntı çekmek, güçlüklerle karşılaşmak

Kullanımı;

"Ben kendi hesabıma bir parça Fransızca öğrenebilmek için akla karayı seçtim."