ne demek?

çıldırmak

Kullanımı;

"Allah Allah, bu adam gittikçe aklını oynatıyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-lı-nı oy-nat-mak