ne demek?

Aklı kıt olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

aklı kıt-lık