ne demek?

Ağız parçaları iyi gelişmiş, iri başlı, ısırıcı böcekler topluluğu; termitler

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimiÇoğul

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-ka-rın-ca-lar