akkarıncalar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağız parçaları iyi gelişmiş, iri başlı, ısırıcı böcekler topluluğu, termitler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-ka-rın-ca-lar