akis ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaks

Örnek / Cümle; "Boş evde sesimiz akis yapıyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir cismin parlak bir yüzeyde görünmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Evirtim.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, kimya, fizik"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Evirme.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mantık"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin başka bir şey üzerinde yarattığı etki

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "aksetmek" "aksiseda" "aksülamel" "aksettirmek"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kis