akil baliğ olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ergenleşmek. "(döl verebilecek erişkin duruma gelmiş olmak, erinleşmek, büluğa ermek)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ergenleşmek. "(rüşdünü ispat etme yaşına gelmiş olmak, erinleşmek, büluğa ermek)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kil ba-liğ ol-mak