ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim jeoloji

Kökeni;

"Arapça ʿaḳīḳ"

Hecelenişi / Hecelemesi;

, -ği