akciğerliler ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karından bacaklı yumuşakçaların tek ciğerle soluk alan bir takımı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-ci-ğer-li-ler