ne demek?

Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş; kerkes (Vultur monachus)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

İlişkili birleşik kelimeler;

"leşçil akbaba""tepeli akbaba"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-ba-ba

Yaşı ilerlemiş, ihtiyarlamış (kimse)

Tipi / Türü;

sıfat mecaz

Çıkarı için başkalarını sömüren, fırsatçılık eden

Tipi / Türü;

sıfat mecaz