akarsu çukurunu kendi kazır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir şeyi yapma isteği ve gücü bulunan kimse, uygun bir çalışma yönü ve alanı bulur` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kar-su çu-ku-ru-nu ken-di ka-zır