akaret ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Akar. "(Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaḳāret


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ka-ret