ne demek?

Irmak, dere, çay gibi küçük akarsu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

akar-ca

Kemik veremi

Tipi / Türü;

ağızlardan

Sürekli akan çıban; fistül

Tipi / Türü;

tıp

Doğuştan veya sonradan oluşan, bir organdan diğerine veya deri yüzeyine uzanan, iki ucu açık, tüpe benzeyen, normal dışı geçiş veya kanal; fistül

Tipi / Türü;

tıp